Distanshjälp

Hej!

Behöver du hjälp med din dator eller mobil? Hör av dig till oss. Det är gratis.

Vi kanske kan hjälpa dig via telefon. I vissa fall kan vi ha möjlighet att ansluta din dator så att vi kan se och styra den.

Hälsningar,
ULVIS via Stojka Lakic
E-post: kontakt@ulvis.se
Mobil: 070 729 96 70