Mycket på gång i dagens studiecirkel

Idag har våra elever lärt sig allt från hur man använder Swish till vilka kamerafunktioner som finns. Många duktiga deltagare och lärorika diskussioner!