Kvinna pekar på mobilskärm, yngre man bredvid ler och pekar också.

ULVIS är en ideell förening där ungdomar mellan 16 och 29 år lär vuxna grunder inom dator, mobil och internet. Ungdomarna är bra på åtminstone två språk och kan därför byta från svenska om det behövs.

Ungdomar och vuxna träffas i studiecirklar. Där tar varje ungdom hand om två vuxna.

Ända sedan vår uppkomst 2007 har vi förbättrat våra metoder och lämnat en positiv inverkan på både ungdomar och vuxna.

Innehåll

 1. Värdegrund
 2. Samarbeten
 3. Positiva effekter av ULVIS verksamhet
 4. Utmärkelser
 5. Historik
 6. Organisation och styrelse
 7. Kontakta oss

Värdegrund

Alla människor är lika välkomna till ULVIS

Till våra studiecirklar är alla lika välkommna – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, social tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Vi anpassar våra studiecirklar utifrån deltagarnas behov och förmåga.

Inkludering

Vi arbetar aktivt för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet.

Positiva effekter av ULVIS verksamhet

Målet med ULVIS har varit att lära vuxna att använda datorer och Internet. Verksamheten har dock medfört även en lång rad andra positiva effekter:

 • Eleverna har lärt sig mer svenska, eftersom det mesta som de gjorde på Internet under kursen var på svenska. Eleverna har även lärt sig mer om det svenska samhället.
 • Datorassistenterna, som oftast varit invandrarungdomar i gymnasieåldern, har även de lärt sig mycket om det svenska samhället, tack vare vårt dagsaktuella kursmaterial.
 • Elevernas nyfikenhet för internetsamhället har ökat och rädslan har släppt hos varje elev.
 • En del elever har kommit i kontakt med sina släktingar utomlands för första gången.
 • Många elever har fortsatt att lära sig mer på egen hand. En del elever har skaffat sig egen dator efter kursen och fortsatt att träna hemma.
 • Goda relationer har skapats mellan generationer.
 • Goda relationer har skapats mellan människor från olika delar av världen. Goda relationer har även skapats mellan svenskar och invandrare, eftersom att vi även har haft svenska elever och datorassistenter.

Utmärkelser

Vinnare av Utmaningen

Under 2012 och 2013 hade vi ett stort fokus på vår medverkan i Digidel 2013, en kampanj som verkar för digital delaktighet i Sverige. I oktober 2013 var vi en av sex tävlanden som vann Digidels landsomfattande tävling Utmaningen. Juryns motivering löd:

Med små medel och genom att tillvarata unga människors kompetens och engagemang har föreningen slipat ner trösklar till det moderna digitala Sverige. Flerspråkiga ungdomar har tagit ett första steg in på arbetsmarknaden. Barriärer för personer med låga kunskaper i svenska har identifierats och framkomliga vägar till lärande utvecklats. Ett målinriktat och uthålligt eldsjälsarbete.

Historik

Uppkomst

År 2007 ville medlemmar i en gammal förening återuppliva den. De tog därför kontakt med Studiefrämjandet i Uppsala för att be om hjälp med  lokaler. Studiefrämjandet ville hjälpa till men krävde en del ändringar i föreningens gamla stadgar. Efter ändringarna fick den nu återupplivade föreningen heta Serbiska kulturföreningen Sloga.

Majoriteten av medlemmarna i den nybildade styrelsen kunde inte använda datorer eller maila. Dåvarande ordförande Stojka Lakić utbildade därför 15 medlemmar i grundläggande datorkunskaper.

Medlemmar från andra etniska föreningar började visa intresse för att vara med och delta i dessa studiecirklar. Stojka engagerade därför ett antal ungdomar att hjälpa henne med att utbilda vuxna i att använda datorer och Internet.  Under det andra och tredje året hjälpte Stojka grupper i andra etniska föreningar. Verksamheten kallade sig nu SESIG – Serbiska Eritreanska Somaliska Internet Grund.

Med tiden visade många andra föreningar, grupper och individer intresse för av att vara med. Verksamheten bytte namn till ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på deras eget Språk. Eftersom allt fler personer från andra föreningar började arbeta med ULVIS blev Slogas medlemmar mindre intresserade av att driva verksamheten. De som var aktiva i ULVIS bestämde sig därför maj 2013 för att bilda en egen förening.

Organisation och styrelse

Projektledare

Nuvarande projektledare är Stojka Lakic. Kontakta henne om ni har några frågor.

Styrelse

Föreningens förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter. Idag finansierar ULVIS sin projektverksamhet genom medlemsavgifter, donationer och andra bidrag som föreningen kan få efter ansökan.

Uppdrag Namn
Ordförande Aya Rguigui
Vice ordförande Isak Hvarfner
Kassör Stojka Lakic
Ledamot Omar Toukaj
Ledamot Jorge Ponce
Ledamot Angela Söderström
Ledamot Yusef Alhaddad