Historik

Uppkomst

År 2007 ville medlemmar i en gammal förening återuppliva den. De tog därför kontakt med Studiefrämjandet i Uppsala för att be om hjälp med  lokaler. Studiefrämjandet ville hjälpa till men krävde en del ändringar i föreningens gamla stadgar. Efter ändringarna fick den nu återupplivade föreningen heta Serbiska kulturföreningen Sloga.

Majoriteten av medlemmarna i den nybildade styrelsen kunde inte använda datorer eller maila. Dåvarande ordförande Stojka Lakić utbildade därför 15 medlemmar i grundläggande datorkunskaper.

Medlemmar från andra etniska föreningar började visa intresse för att vara med och delta i dessa studiecirklar. Stojka engagerade därför ett antal ungdomar att hjälpa henne med att utbilda vuxna i att använda datorer och Internet.  Under det andra och tredje året hjälpte Stojka grupper i andra etniska föreningar. Verksamheten kallade sig nu SESIG – Serbiska Eritreanska Somaliska Internet Grund.

Med tiden visade många andra föreningar, grupper och individer intresse för av att vara med. Verksamheten bytte namn till ULVIS – Unga Lär Vuxna Internet på deras eget Språk. Eftersom allt fler personer från andra föreningar började arbeta med ULVIS blev Slogas medlemmar mindre intresserade av att driva verksamheten. De som var aktiva i ULVIS bestämde sig därför maj 2013 för att bilda en egen förening.