Organisation och styrelse

Projektledare

Nuvarande projektledare är Stojka Lakic. Kontakta henne om ni har några frågor.

Styrelse

Föreningens förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Idag finansierar ULVIS sin projektverksamhet genom medlemsavgifter, donationer och andra bidrag som föreningen kan få efter ansökan.

Uppdrag Namn
Ordförande Aya Rguigui
Vice ordförande Tage Edlund
Kassör Stojka Lakic
Ledamot Omar Toukaj
Ledamot Jorge Ponce
Suppleant Isak Hvarfner
Suppleant Yusef Alhaddad