Organisation och styrelse

Projektledare

Nuvarande projektledare är Stojka Lakić. Kontakta henne om ni har några frågor.

Styrelse

Föreningens förvaltning handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Idag finansierar ULVIS sin projektverksamhet genom medlemsavgifter, donationer och andra bidrag som föreningen kan få efter ansökan.

Uppdrag Namn
Ordförande Hodman Hashi

Kassör, ledamot

Stojka Lakić
Ledamot Yaqub Hashi
Ledamot Julia Råsten
Ledamot Harun Hashi
Suppleant Tanzim Ahmed
Suppleant Bo Roger Nordström
Valberedning
Sammankallande Aya Rguigui
Ledamot Boris Lakic
Revision
Revisor Thommy Johansson
Revisorsuppleant Ifrah Omar