Positiva effekter av ULVIS verksamhet

Målet med ULVIS har varit att lära vuxna att använda datorer och Internet. Verksamheten har dock medfört även en lång rad andra positiva effekter:

  • Eleverna har lärt sig mer svenska, eftersom det mesta som de gjorde på Internet under kursen var på svenska. Eleverna har även lärt sig mer om det svenska samhället.
  • Datorassistenterna, som oftast varit invandrarungdomar i gymnasieåldern, har även de lärt sig mycket om det svenska samhället, tack vare vårt dagsaktuella kursmaterial.
  • Elevernas nyfikenhet för internetsamhället har ökat och rädslan har släppt hos varje elev.
  • En del elever har kommit i kontakt med sina släktingar utomlands för första gången.
  • Många elever har fortsatt att lära sig mer på egen hand. En del elever har skaffat sig egen dator efter kursen och fortsatt att träna hemma.
  • Goda relationer har skapats mellan generationer.
  • Goda relationer har skapats mellan människor från olika delar av världen. Goda relationer har även skapats mellan svenskar och invandrare, eftersom att vi även har haft svenska elever och datorassistenter.