Utmärkelser

Vinnare av Utmaningen

Under 2012 och 2013 hade vi ett stort fokus på vår medverkan i Digidel 2013, en kampanj som verkar för digital delaktighet i Sverige. I oktober 2013 var vi en av sex tävlanden som vann Digidels landsomfattande tävling Utmaningen. Juryns motivering löd:

Med små medel och genom att tillvarata unga människors kompetens och engagemang har föreningen slipat ner trösklar till det moderna digitala Sverige. Flerspråkiga ungdomar har tagit ett första steg in på arbetsmarknaden. Barriärer för personer med låga kunskaper i svenska har identifierats och framkomliga vägar till lärande utvecklats. Ett målinriktat och uthålligt eldsjälsarbete.