Värdegrund

Alla människor är lika välkomna till ULVIS

Till våra studiecirklar är alla lika välkommna – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, social tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Delaktighet och inflytande

Vi anpassar våra studiecirklar utifrån deltagarnas behov och förmåga.

Inkludering

Vi arbetar aktivt för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet.